Logo CDR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie


Gorąco zachęcamy do zapoznania się z trescią ustawy na postawie której prowadzone są listy doradców. Treść ustawy jest dostępna pod adresem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000349


W celu zapisania się na listę doradców należy złożyć pisemny wniosek o wpis na listę doradców. Wzór wniosku o wpis na listę doradców na listę doradców można pobrać pod adresem https://cdr.gov.pl/do-pobrania. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres CDR w Brwinowie wraz z orginalnymi/potwierdzonymi za zgodność z orginałem załącznikami. Po złozeniu wniosku pisemnego należy zarejestrować się na stronie https://doradca.cdr.gov.pl/rejestracja.php. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny powinien zawierać następujace dane:

  • Nazwisko i imię
  • Data i miejsce urodzenia
  • Miejsce świadczenia usług
  • Miejsce pracy
  • Dane do korespondencji
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Miejsce świadczenia usług Pod określeniem miejca swiadczenia usług należy rozumieć miejsce gdzie doradca przyjmuje interesantów. Wpisane tu dane są widoczne na stronie WWW

Miejsce pracy Doradca wpisuje nazwę i adres miejsca pracy. Jezeli doradca nie pracuje, należy wpisać miejsce swiadczenia usług. Wpisane tu dane są widoczne na stronie WWW

Dane do korespondencji Doradca wpisuje dane na które chciałby otrzymywać korespondencję z strony CDR w Brwinowie. Dane te będą wykorzystaywane do korespondencji gdy doradca zmieni pracę, miejsce świadczenia usług a nie zaktualizuje swoich danych. Wpisane tu dane nie są widoczne na stronie WWW

Po prawidłowym wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk zapisz dane. Po nacisnięciu przycisku "zapisz dane" dane z formularza są zapisywane do bazy. Na dole fomularza pojawią się przyciski po nacisnięciu których pojawią się formatki umożliwiajace wprowadzenie posiadanych upwawnień. Wprowadzone dane doradcy są weryfikowane przez pracownika CDR. Jeżeli wszystkie dane są prawdłowe doradca zostaje umieszczony na liscie doradców CDR w Brwinowie. Informację, że doradca jest umieszczony na liście, zostaje potwierdzona wiadomoscią e-mail, która jest wysyłana na adres e-mail podany przy rejestracji. Decyzja o wpisaniu na listę doradców jest pisemna i wysyłana na wskazany adres listem poleconym.

Osoba zarejestrowana może edytować swoje dane. W celu edycji danych należy zalogować się do systemu podając adres e-mail podany przy rejestracji oraz hasło. Kiedy doradca zostanie umieszczony na liście doradców nie może edytować następujacych danych

  • Nazwisko i imię
  • Data i miejsce urodzenia
  • Danych dotyczących posiadanych uprawnień