Logo CDR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Szczegółowe informacje o doradcy

Miejsce świadczenia usług

Miejsce pracy

Posiadane uprawnienia

Nie posiada uprawnienia do doradzania w zakresie działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020.